Pascal I.      Pascal II.      Delphi       Linkek     
Pascal I.
01. A program szerkez...
01. Gyakorló feladatok
02. Változók használata
02. Gyakorló feladatok
03. A FOR ciklus
03. Gyakorló feladatok
04. Egymásba ágyazo...
04. Gyakorló feladatok
05. Karakterláncok ...
05. Gyakorló feladatok
06. Az IF feltételvizsgálat
06. Gyakorló feladatok
07. A CASE elágazás
07. Gyakorló feladatok
08. A WHILE..DO ciklus
08. Gyakorló feladatok
09. A REPEAT..UNTIL ...
09. Gyakorló feladatok
10. Tömbök (ARRAY ...
10. Gyakorló feladatok
11. Műveletek tömbökkel
11. Gyakorló feladatok
12. Kétdimenziós töm...
12. Gyakorló feladatok
13. Műveletek kétdime...
13. Gyakorló feladatok

     
5 Karakterláncok (string)
   
  • karakterláncok (string típusú változók)

      
     5.1 Karakterláncok (string típusú változók)

     A string típusú változókba szöveget olvashatunk be. Az ilyen változó maximális hossza 255 karakter.

Feladat: Készítsünk programot, amely beolvas egy mondatot, majd kiírja hány karakterből áll a mondat.

Megoldás: A feladat megoldásához bevezetünk egy s változót, melynek típusa string. Beolvasás után ennek a változónak a hosszát a length() függvénnyel kapjuk meg. Programunk így néz ki:

program Pelda16;
var s:string;
begin
 write('Irj be egy mondatot: ');
 readln(s);
 writeln('A mondat hossza: ',length(s),' karakret.');
end.

Feladat: Készítsünk programot, amely beolvas egy mondatot, majd kiírja a mondatot nagy betűkkel.

Megoldás: A feladat megoldásához bevezetünk egy s változót, melynek típusa string. Beolvasás után a mondat minden egyes karakterét egy cikluson belül megváltoztatjuk nagy betűre. Az s változóban levő mondat első betűjét az s[1] adja meg, második betűjét az s[2] adja meg, stb. Egy karaktert nagy betűre az upcase() függvény segítségével változtathatunk meg. Programunk így néz ki:

program Pelda17;
var s:string;
    i:integer;
begin
 write('Irj be egy mondatot: ');
 readln(s);
 for i:=1 to length(s) do 
  s[i]:=upcase(s[i]);
 writeln(s);
end.

Feladat: Készítsünk programot, amely kiírja a karakterek ASCII kódját a 32-es kódtól (helyköz) a 255-ös kódig.

Megoldás: Ha tudjuk egy karakter ASCII kódját, a karaktert a chr() függvénnyel tudjuk kiíratni. Programunk így néz ki:

program Pelda18;
var i:integer;
begin
 for i:=32 to 255 do
   begin
   write(i:6);
   write(chr(i):2);
   end;
end.

Ha egy karakternek szeretnénk megtudni, hogy mi az ASCII kódja, akkor azt az ord() függvénnyel határozhatjuk meg. Pl. ord('A') értéke 65, mivel az A betű ASCII kódja 65. Az ord() függvény pont az ellentettje a chr() függvénynek.

A karakterek ASCII kódját és az említett két függvényt fogjuk kihasználni olyan programok készítésénél, ahol a programunkat a billentyűzet segítségével fogjuk irányítani (pl. nyilak segítségével játékprogramnál).

    

(C) 2004-2013, PaedDr. Végh Ladislav, Komárno, Szlovákia