Pascal I.      Pascal II.      Delphi       Linkek     
Pascal I.
01. A program szerkez...
01. Gyakorló feladatok
02. Változók használata
02. Gyakorló feladatok
03. A FOR ciklus
03. Gyakorló feladatok
04. Egymásba ágyazo...
04. Gyakorló feladatok
05. Karakterláncok ...
05. Gyakorló feladatok
06. Az IF feltételvizsgálat
06. Gyakorló feladatok
07. A CASE elágazás
07. Gyakorló feladatok
08. A WHILE..DO ciklus
08. Gyakorló feladatok
09. A REPEAT..UNTIL ...
09. Gyakorló feladatok
10. Tömbök (ARRAY ...
10. Gyakorló feladatok
11. Műveletek tömbökkel
11. Gyakorló feladatok
12. Kétdimenziós töm...
12. Gyakorló feladatok
13. Műveletek kétdime...
13. Gyakorló feladatok
Programozás 1 (Pascal)  
     7 Gyakorló feladatok  
 1. Készítsünk programot, amely beolvas egy egész számot (N), majd kiírja szavakkal, hogy a hét N-dik napja milyen nap (hétfő, kedd, szerda, ...). Például:
        
  Kerek egy egesz szamot: 2
  Kedd
     

  Ha olyan számot adunk meg, ami kisebb mint 1 vagy nagyobb mint 7, akkor:

  Kerek egy egesz szamot: 8
  A hetnek csak het napja van, nincs 8. napja!
     
    
 2. Készítsünk programot, amely bekér egy egész számot (1-től 100-ig), majd kiírja az adott számot szavakkal.
    
  A szó kiírásához előbb nézzük meg hogy a szám tízzel osztható-e, ha igen, akkor írjuk ki case segítségével: tíz, húsz, harminc, stb.
    
  Ha a szám nem osztható tízzel, nézzük meg mi áll a tízesek helyén a számban (div fügvénnyel) és ez szerint előbb írjuk ki egy case segítségével hogy: tizen, huszon, harminc, stb. (ha nulla van a tízesek helyén akkor semmit ne írjunk ki), majd nézzük meg hogy mi áll az egyesek helyén (mod fügvénnyel) és ez alapján írjuk ki mellé egy másik case segítségével hogy: egy, kettő, három, stb. Például:
   
  Kerek egy egesz szamot: 27
  huszonhet
     

     

(C) 2004-2013, PaedDr. Végh Ladislav, Komárno, Szlovákia