Pascal I.      Pascal II.      Delphi       Linkek     
Pascal I.
01. A program szerkez...
01. Gyakorló feladatok
02. Változók használata
02. Gyakorló feladatok
03. A FOR ciklus
03. Gyakorló feladatok
04. Egymásba ágyazo...
04. Gyakorló feladatok
05. Karakterláncok ...
05. Gyakorló feladatok
06. Az IF feltételvizsgálat
06. Gyakorló feladatok
07. A CASE elágazás
07. Gyakorló feladatok
08. A WHILE..DO ciklus
08. Gyakorló feladatok
09. A REPEAT..UNTIL ...
09. Gyakorló feladatok
10. Tömbök (ARRAY ...
10. Gyakorló feladatok
11. Műveletek tömbökkel
11. Gyakorló feladatok
12. Kétdimenziós töm...
12. Gyakorló feladatok
13. Műveletek kétdime...
13. Gyakorló feladatok
Programozás 1 (Pascal)  
     4 Gyakorló feladatok
 1. Készítsünk programot, amely bekér egy N természetes számot, majd kirajzol a képernyőre egymás mellé N-szer az "XO" betűket és a kiírás után a kurzort a következő sor elejére teszi.
    
  Például N=3-ra kiírja ezt a program:
     
                              XOXOXO
    
 2. Egészítsük ki az előző programunkat úgy, hogy az előző kiírás alá írja ki N-szer az "OX" betűket is egymás mellé, majd a kurzort ismét a következő sor elejére tegye. (Az előző ciklus után - NE bele a ciklusba! - tegyünk egy hasonló ciklust, ami most XO helyett OX betűket ír ki.)
     
  Például N=3-ra kiírja ezt a program:
     
                              XOXOXO
                              OXOXOX
     
 3. Egészítsük ki a programunkat úgy, hogy az előző két sort N-szer ismételje meg a program. (Az előző két egymás utáni ciklust tegyük bele egy külső ciklusba.)
     
  Például N=3-ra kiírja ezt a program:
     
                              XOXOXO
                              OXOXOX
                              XOXOXO
                              OXOXOX
                              XOXOXO
                              OXOXOX
                                  
 4. Készítsünk programot, amely beolvas egy N természetes számot, majd billentyűzetről bekér N drb. természetes számot és ezeket a számokat összeadja, majd kiírja az eredményt. (Vegyünk egy változót, amit a program elején kinullázunk. Ehhez a cikluson belül mindig adjuk hozzá az éppen beolvasott számot. A szám beolvasása a ciklusban lehet N-szer ugyanabba a változóba, hiszen miután hozzáadtuk az összeghez, már nincs rá szükségünk, tehát használhatjuk a következő szám beolvasására.)
         
 5. Készítsünk programot, amely kiszámolja az első N drb. természetes szám szorzatát, majd kiírja az eredményt. (Ehhez vegyünk egy változót, amelyet a program elején beállítunk 1-re, majd a ciklusban ezt sorban megszorozzuk az 1, 2, 3, ..., N számokkal.)
     
  Például N=4-re az eredmény 24, mivel 1.2.3.4=24.
    
 6. Készítsünk programot, amely kiszámolja az első N drb. természetes szám összegét. (Ehhez vegyünk egy változót, amelyet a program elején beállítunk 0-ra, majd a ciklusban ehhez sorban hozzáadjuk az 1, 2, 3, ..., N számokat.)
     
  Például N=5-re az eredmény 15, mivel 1+2+3+4+5=15.
     
 7. Készítsünk programot, amely kiszámolja az első N drb. páros szám összegét. (A ciklus 1-től N div 2-ig menjen, majd a ciklusmagban vegyük a számok kétszeresét.)
    
 8. Készítsünk programot, amely kiszámolja az első N drb. páratlan szám összegét. (A ciklus 1-től N div 2-ig menjen, majd a ciklusmagban vegyük a számok kétszeresét eggyel csökkentve.)
         
 9. Készítsünk programot, amely bekéri a K pozitív egész számot, majd kiszámolja a következő összeget: 1ˇ2 + 2ˇ3 + 3ˇ4 + 4ˇ5 + ... + Kˇ(K+1)
     
 10. Kérjünk be egy N természetes számot, majd írassuk ki a három összes olyan többszörösét, amely kisebb vagy egyenlő mint N.
   
 11. Kérjünk be két természetes számot (M,N), majd rajzoljunk ki a képernyőre egy MxN méretű téglalapot csillag (*) jelekből.
    
  Például M=8 és N=3-ra:
                     ********
                     ********
                     ********

         
 12. Kérjünk be két természetes számot (M,N), majd rajzoljunk ki a képernyőre egy MxN méretű paralelogrammát csillag (*) jelekből (a paralelogrammának N sora legyen, mindegyik sorban M csillaggal).
    
  Például M=8 és N=3-ra:
                      ********
                     ********
                    ********
     
 13. Kérjünk be egy természetes számot (a), majd rajzoljunk ki a képernyőre egy háromszöget csillagokból (*). A háromszög a sornyi csillagból álljon.
    
  Például a=4-re:
                        *
                       ***
                      *****
                     *******
       
 14. Kérjünk be két természetes számot (M,N), majd rajzoljunk ki a képernyőre egy MxN méretű téglalapot csillag (*) jelekből úgy, hogy a téglalap belseje üres legyen.
    
  Például M=8 és N=4-re:
                     ********
                     *      *
                     *      *
                     ********
      
 15. Állítsuk elő és írassuk ki az első N darab Fibonacci-számot. Ennek a sorozatnak az a jellemzője, hogy bármelyik eleme egyenlő az előző kettő összegével. A sorozat néhány eleme: 11235813, ...
      
 16. Állítsuk elő és írassuk ki az első N darab Fibonacci-szám összegét (a Fibonacci sorozatnak az a jellemzője, hogy bármelyik eleme egyenlő az előző kettő összegével). Az összeg, melyet számoljon ki a program az első N elemből: 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + ...

     

(C) 2004-2013, PaedDr. Végh Ladislav, Komárno, Szlovákia