Pascal I.      Pascal II.      Delphi       Linkek     
Pascal II.
01. Eljárások, függv...
01. Gyakorló feladatok
02. Felsorolt típus, ...
02. Gyakorló feladatok
03. Állományok kezelése
03. Gyakorló feladatok
04. Unitok, CRT unit
04. Gyakorló feladatok
05. DOS unit, rendezé...
05. Gyakorló feladatok
06. Rekurzió, quicksort
06. Gyakorló feladatok
07. Backtracking
07. Gyakorló feladatok
08. GRAPH unit
08. Gyakorló feladatok
09. Kép mozgatása
09. Gyakorló feladatok
10. Winmouse unit
10. Gyakorló feladatok
11. Dinamikus adatsze...
11. Gyakorló feladatok
12. Dinamikus adatsze...
12. Gyakorló feladatok
13. Dinamikus adatsze...
13. Gyakorló feladatok
Programozás 2 (Pascal)


     7 Backtracking
   

 • a bactracking lényege

 • néhány backtrackinggel megoldható feladat
 • nyolc vezér probléma
 • útvonal megkeresése a labirintusban

        
     7.1 A backtracking technika lényege

     A programozásban a backtracking technika alatt a megoldástér szisztematikus bejárását értjük.

     A megoldás keresésekor elindulunk egy irányba, feltételezve, hogy az a jó irány. Ha valahol "zsákutcába" jutottunk, akkor visszalépegetünk addig a legközelebbi pontig, ahol tudunk más utat is választani és itt a rákövetkező (másik) úton megyünk tovább. A megvalósítás technikája általában rekurzió.
      

    7.2 Néhány backtrackinggel megoldható feladat

     Nyolc vezér probléma:
     Helyezzünk el egy 8x8-as sakktáblán 8 vezért úgy, hogy azok ne üssék egymást! (Tehát helyezzük el a vezéreket úgy, hogy se egy sorban, se egy oszlopban, se átlósan ne legyen egy vonalban kettő.) Hányféleképpen lehetséges így elhelyezni a vezéreket?

     Labirintus:
     Adva van egy M*N-es labirintus, (1,1) a bejárat, (M,N) a kijárat. Keressünk egy utat a bejárattól a kijáratig.

     Sakk-huszár:
     Keressünk egy olyan huszárugrás-sorozatot, amely minden egyes pontot érint a sakktáblán pontosan egyszer, és ugyan oda tér vissza, ahonnan indult.

     
     7.3 Nyolc vezér probléma

     A feladatunk tehát a következő: helyezzünk el egy 8x8-as sakktáblán 8 vezért úgy, hogy azok ne üssék egymást (tehát helyezzük el a vezéreket úgy, hogy se egy sorban, se egy oszlopban, se átlósan ne legyen egy vonalban kettő)! Általánosítva a feladatot: helyezzünk el egy NxN-es sakktáblán N vezért úgy, hogy azok ne üssék egymást!

     Az egyszerűség kedvéért mi most a 4x4-es sakktáblán fogjuk szemlélteni a megoldás megtalálásának a menetét.

     Az biztos, hogy minden oszlopban csak egy vezért helyezhetünk el, mivel egyébként a két vezér ütné egymást. Ezért megpróbáljuk mindegyik oszlopoban egymás után elhelyezni a vezéreket:

 • Az első vezért letesszük az első oszlop első sorába.
 • Majd a második oszlopba megpróbáljuk elhelyezni a vezért az első sortól haladva a negyedik sorig úgy, hogy az ne üsse az első oszlopban levő vezért. Ha sikerült, megyünk tovább a harmadik oszlopba; ha nem sikerült, akkor visszamegyünk az első oszlophoz és ott a vezért eggyel lejjebb tesszük.
 • Így haladunk tovább, amíg nem sikerül a negyedik oszlopba is lerakni a vezért.
     
     A feladat megoldása 4x4-es sakktáblán szemléltetve tehát lépésenként a következő:
 1. Az első oszlopban letesszük az első helyre (1. sorba) a vezért, feltételezve, hogy ez a jó hely:
         


       
  Majd megpróbáljuk a következő vezért lerakni a második oszlopba...
     
 2. A második oszlop 1. és 2. sorába nem tehetünk vezért, mivel akkor ütné a már fent levőt (ábrán pirossal jelölve). A 3. sorba le lehet rakni a vezért, ezért letesszük oda, feltételezve hogy ez is a jó helyre került:
       

       
  Majd megpróbáljuk a következő vezért lerakni a harmadik oszlopba...
       
 3. A harmadik oszlopban sem az 1., 2., 3., sem a 4. helyre nem tehetünk vezért, mivel mindegyik helyen ütné valamelyik már eddig fent levő vezért:
       

       
  Mivel így a harmadik oszlopba nem tudunk vezért tenni, ezért visszalépünk a második oszlopba és ott a vezért eggyel lejjebb tesszük (tehát a következő még nem kipróbált helyre):
       

     
  Ezek után ismét megpróbáljuk lerani a vezért a harmadik oszlopba...
       
 4. Most a harmadik oszlopban az 1. sorba nem tehetünk vezért (mivel ütné az első oszlopban levőt), de a 2. sorba már tehetünk, ezért kitesszük oda:
     

     
  Majd megpróbáljuk a következő vezért lerakni a negyedik oszlopba...
        
 5. A negyedik oszlopban nem tudunk az 1., 2., 3., de a 4. helyre sem tenni vezért, mivel ütné valamelyik már fent levőt:
     

     
  Ezért visszalépünk a harmadik oszlopba és megpróbáljuk ott máshová (a sorra következő helyekre, tehát a 3., 4. sorba) tenni a vezért. Azonban itt sem tehetjük a vezért sem a 3., sem a 4. sorba, mivel akkor ütné az első két oszlopban levőket:
     

     
  Ezért visszamegyünk a második oszlopba. Mivel itt már kipróbáltuk mind a négy helyet, ezért semmi mást nem tehetünk, mint hogy visszamegyünk egészen az első oszlopba és ott tesszük a vezért eggyel lejjebb:
     

       
  Majd megpróbáljuk a következő vezért ismét lerakni a második oszlopba...
        
 6. Most a második oszlop 1., 2., 3. sorába nem rakhatjuk le a vezért, mivel akkor ütné az első oszlopban levőt. A 4. sorba azonban lerakhatjuk:
       

       
  Majd megpróbáljuk a harmadik vezért lerakni a harmadik oszlopba...
      
 7. A harmadik oszlop 1. sorába letehetünk vezért, ezért lerakjuk oda:
       

       
  Majd megpróbáljuk a következő vezért lerakni a negyedik oszlopba...
       
 8. A negyedik oszlop 1., 2. sorába nem tehetünk vezért, de a 3. sorba lerakhatjuk:
       

     
  Mivel sikerült a negyedik oszlopban is leraknunk a vezért, ezért megtaláltuk a feladat egyik megoldását, így befejeződhet az algoritmus. :-)
     Ha az összes megoldást meg szeretnénk találni, akkor a megtalált megoldás után csak megjegyeznénk (esetleg kiírnánk) azt és mennénk tovább a keresésben. Tehát a fenti példában a negyedik oszlop 4. sorával folytatnánk a keresést, majd ismét visszalépnénk a harmadik oszlopoz. Hasonlóan folytatnánk mindaddig, amíg ki nem próbáltuk az összes lehetőséget.
     
     A backtracking technika előnye az, hogy ha például már a harmadik vagy a negyedik oszlopban nem tudunk továbblépni, akkor az utánnuk következő oszlopokban nem is próbáljuk lerakni a vezéreket. Így a programnak sokkal kisebb az időigénye, sokkal hamarabb lefut, tehát sokkal hamarabb eljutunk a megoldáshoz, mint ha kipróbáltuk volna négy egymásba ágyazott ciklus segítségével az összes lehetséges kombinációt (tehát ebben a példában a 4*4*4*4 kombinációt).
     
     NxN-es sakktáblán egy megoldás megkeresésének menetét backtracking technikával az alábbi program szemlélteti:
     
          vezer.pas
     
     Az összes megoldás megkeresésére szolgáló program szintén a backtracking technikát felhasználva:
     
          vezer2.pas
   

     
     7.4 Útvonal megkeresése a labirintusban

     Írjunk egy programot, amely backtracking segítségével megkeresi az útvonalat a bejárattól a kijáratig az alábbi labirintusban:
    
     
   
     Mielőtt nekiállnánk, gondoljuk át, hogy milyen adatszerkezet segítségével tudnánk ezt a labirintust ábrázolni a számítógépben. Jó megoldás lehet egy kétdimenziós tömb használata, mely a következő képpen nézne ki:
     
     
     
     A mi esetünkben egy 10x10-es tömböt használnánk, melyben az egyes elemek értéke:

 • 0 jelöli a még nem bejárt útvonalakat (tehát ahová léphetünk),
 • 9 jelöli a falat (tehát ahová nem léphetünk),
 • 5 jelöli a célt (ha ide értünk, akkor megvan a megoldás).

     Ezeken kívül a feladat megoldása közben még két értéket vehetnek fel a tömb elemei:

 • 1, amely az adott pontig bejárt, helyesnek tűnő útvonalat fogja jelölni,
 • 2, amely a mát bejárt, de zsákutcát (tehát nem a kijárathoz vezető) útvonalat fogja jelölni.

     A megoldás keresése a következő lesz:

 • Elindulunk a bejáratnál (10.sor, 2. me) és ezt megjelöljük 1-essel.
 • Megnézzük, hogy mehetünk-e felfele (az adott hely feletti mező értéke 0 vagy 5). Ha mehetünk, akkor oda lépünk (tehát azt is bejelöljük 1-essel), majd innen próbálunk tovább lépni. Ha nem mehetünk, akkor hasonlóan megnézzük a jobbra, majd a balra, majd a lefele irányt és abba az irányba megyünk, ahol szabad az útvonal (tehát ahol a tömbben 0 vagy 5 van).
 • Ha valamelyik ponttól egyik irányban sem tudunk tovább lépni, akkor ezt a pontot bejelöljük 2-essel (zsákutca), majd visszalépünk az előző pontra, ahonnan próbálunk más irányba továbbmenni (vagy innen is visszalépni, ha nem vezet sehova).

     A megoldás menetének keresését az alábbi animáció szemlélteti:
   
     
   
     Az animációban az 1-es (zöld) jelöli a bejárt és helyes útvonalat, a 2-es (piros) pedig azokat a mezőket, amelyeken keresztül próbáltuk megkeresni a helyes útvonalat, de zsákutcába jutottunk (tehát ezekről vissza kellett lépnünk).
   
     V
égül nézzük meg a pascalban megírt programot, mely megkeresi a fenti labirintusban a helyes útvonalat az említett algoritmus szerint:

program Pelda26;
uses crt;

var lab:array [1..10,1..10] of byte
         = ((9,9,9,9,9,9,9,9,9,9),
            (9,0,0,9,0,9,0,9,0,5),
            (9,0,9,9,0,9,0,9,0,9),
            (9,0,0,0,0,9,0,0,0,9),
            (9,9,0,9,9,9,9,9,0,9),
            (9,0,0,0,0,0,0,9,0,9),
            (9,0,9,9,9,0,9,0,0,9),
            (9,0,0,0,9,0,0,0,9,9),
            (9,0,9,0,9,0,9,0,0,9),
            (9,0,9,9,9,9,9,9,9,9));

procedure kiiras;
var i,j:integer;
begin
 for i:=1 to 10 do
  begin
   for j:=1 to 10 do
    case lab[i,j] of
     9: begin
{fal}
        textcolor(lightgray);
        write(#219);
{ #219 = befestett
                     
negyzet karakter }
        end;
   0,5: write(' ');
{ ures vagy celpont }
     1: begin
{ helyes utvonal }
        textcolor(lightgreen);
        write('X');
        end;
     2: begin
{ bejart, de rossz utvonal }
        textcolor(red);
        write('O');
        end;
    end;
   writeln;
  end;
 writeln;
end;

procedure lepes(x,y:integer);
begin
 
{ nem ertunk be a celba? }
 if lab[x,y]<>5 then
  begin
  
{ lepes elore... }
   lab[x,y]:=1;
  
{ van felfele bejaratlan utvonal (ures vagy celpont)? }
   if (x>1) and (lab[x-1,y] in [0,5]) then lepes(x-1,y);
  
{ van jobbra bejaratlan utvonal (ures vagy celpont)? }
   if (y<10) and (lab[x,y+1] in [0,5]) then lepes(x,y+1);
  
{ van balra bejaratlan utvonal (ures vagy celpont)? }
   if (y>1) and (lab[x,y-1] in [0,5]) then lepes(x,y-1);
  
{ van lefele bejaratlan utvonal (ures vagy celpont)? }
   if (x<10) and (lab[x+1,y] in [0,5]) then lepes(x+1,y);
  
{ lepes vissza...
  
megjeloles bejart, de rossz utvonalnak }
   lab[x,y]:=2;
  end
 else
  begin
  
{ celba ertunk, utolso lepes elore... }
   lab[x,y]:=1;
  
{ megtalalt utvonal kirajzolasa }
   kiiras;
   { utolso lepes vissza }
   lab[x,y]:=2;
  end;
end;

begin
 clrscr;
 
{ ures labirintus kirajzolasa }
 kiiras;
 
{ megoldas keresese,
 elso lepes: [10,2] }
 lepes(10,2);
 
{ magyarazat kiirasa }
 textcolor(lightgray);
 writeln(#219,' ... fal');
 textcolor(red);
 write('O');
 textcolor(lightgray);
 writeln(' ... bejart, de rossz utvonal');
 textcolor(lightgreen);
 write('X');
 textcolor(lightgray);
 write(' ... helyes utvonal');
 
{ varakozas egy billentyu megnyomasara }
 readkey;
end.

     Az programban megfigyelhettük, hogy miután megtaláltuk a labirintusból kivezető útvonalat, kiírtuk azt a képernyőre, majd tovább folytatódott a keresés. Így tehát, amennyiben a labirintusnak több kijárata is lenne (a tömbben 5-ös számmal jelölve), megtalálnánk mindegyik kijárathoz a kivezető útvonalat.
    

(C) 2004-2013, PaedDr. Végh Ladislav, Komárno, Szlovákia