Pascal I.      Pascal II.      Delphi       Linkek     
Pascal I.
01. A program szerkez...
01. Gyakorló feladatok
02. Változók használata
02. Gyakorló feladatok
03. A FOR ciklus
03. Gyakorló feladatok
04. Egymásba ágyazo...
04. Gyakorló feladatok
05. Karakterláncok ...
05. Gyakorló feladatok
06. Az IF feltételvizsgálat
06. Gyakorló feladatok
07. A CASE elágazás
07. Gyakorló feladatok
08. A WHILE..DO ciklus
08. Gyakorló feladatok
09. A REPEAT..UNTIL ...
09. Gyakorló feladatok
10. Tömbök (ARRAY ...
10. Gyakorló feladatok
11. Műveletek tömbökkel
11. Gyakorló feladatok
12. Kétdimenziós töm...
12. Gyakorló feladatok
13. Műveletek kétdime...
13. Gyakorló feladatok
Programozás 1 (Pascal)  
     8 Gyakorló feladatok  
 1. Készítsünk programot, amely beolvas egy egész számot, majd elosztja 2-vel annyiszor, ahányszor lehet és közben felírja a számot a kettes számok  szorzataként megszorozva egy olyan számmal, amely már nem osztható 2-vel. Például:
        
  Kerek egy egesz szamot: 120
  120 = 2*2*2*15
     

  Ha a szám egyszer sem osztható kettővel, akkor:

  Kerek egy egesz szamot: 17
  17 = 17
     

  Ahhoz, hogy a szám osztható-e kettővel használjuk a mod függvényt. Pl. X akkor osztható 2-vel, ha X mod 2 = 0. A szám elosztását a div függvénnyel végezzük el.
    

 2. Készítsünk programot, amely bekér egy egész számot, majd mindaddig kér be további egész számokat, amíg nem adjuk meg a 0-t. A program határozza meg és írja ki a beadott egész számok közül a legnagyobbat.

    

(C) 2004-2013, PaedDr. Végh Ladislav, Komárno, Szlovákia